• Internet
  • Sitemap XML
Potřebujet pomoc? Napiště nám e-mail nebo volejte 605 939 413
Splohlivépřipojení100Mb.cz

Kontaktní formulář

Naše adresa

Stát:
Město:
Telefon:
E-mail:

Česká republika
Třebestovice
+420 605 939 413
info@marekstejskal.cz

Upozornění

Prostřednictvím tohoto formuláře je možné elektronicky zasílat podání (tj. dotaz, podnět, upozornění, stížnost, apod.) týkající se působnosti 100Mb.cz. Při vyřizování stížností na činnost dohlížených subjektů může 100Mb.cz jednat pouze v mezích svých pravomocí. V případě zjištění protiprávního jednání dohlíženého subjektu 100Mb.cz může uložit nápravná opatření směřující k odstranění zjištěných nedostatků.